Quadriptic Xarxa 0-18 2011

Díptic Educació 0-18 2007 (cara A) i (cara B)

"El Pau i la Maria van a l'escola dels grans"

Felicitació any 2013: Any Espriu

Felicitació any 2012: Any Turing

Felicitació any 2011: Any dels boscos

Felicitació any 2010

Coordinació 0-18 (dossier informatiu)

Resolució Premi Catalunya d'Educació 2008

Discurs llegit a l'acte de lliurament del Premi

Plafons exposició Xarxa 0-18
(Presentació: Ilma. Sra. Itziar González, regidora del Districte de Ciutat Vella. Texts de J. Cela i J. Palou)

Article a Barcelona Educació (núm. 69)

Article a Fòrum d'organització i gestió educativa (núm. 19)

Discurs de fi de curs. Presidenta del Consorci d'Educació