Pla de Formació del Professorat de la Xarxa 0-18 (PFX)

Recerca de didàctica de les matemàtiques.(2010-2012)

Com dibuixar la façana d'un edific amb l'arquitecte M. Cuixart.

 Coordinació del professorat d'Educació Infantil.

Art, recerca i educació. Sessió de formació. (2013)

Grups de treball del professorat de la Xarxa 0-18 (octubre 2008)
Grups de treball del professorat de la Xarxa 0-18 (octubre 2008)
Coordinació del professorat especialista (febrer 2011).
Coordinació del professorat especialista (febrer 2011).